Náš sponzor

eukanuba.png

genomia_logo_new.png

Jste zde

Domů » Výstavy

Výstavní řád KCHSK

Výstavní řád KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s.

Výstavní řád KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s. klubu, dále jen KCHSK byl s okamžitou platností schválen výborem klubu dne 12. 11. 2012

1. Výstavní řád

Výstavní řád KCHSK  navazuje na znění výstavního řádu FCI, následné znění řádu ČMKU a platí pro výstavy pořádané KCHSK . Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem, upravují propozice výstavy.

Výstavní řád se vztahuje na: plemeno KING CHARLES SPANIEL uznané FCI, jehož posuzování se řídí standardem FCI

2. Organizace výstav

 1. Výstavu může pořádat výstavní výbor KCHSK při dodržení Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriéru psů ČMKU. Pořádání výstavy navrhuje výbor KCHSK a navrhuje kategorii výstavy. Současně  jedná se zastřešující organizací o dalších náležitostech. 
 2. Kalendář výstav bude zveřejněný do 15. ledna daného roku. Případné výstavy, pořádané v lednu a v únoru, budou zařazeny do Kalendáře výstav KCHSK předchozího roku.
 3. Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá výstavní výbor.
 4. Výstavy jsou finančně zabezpečovány z prostředků KCHSK a případně sponzorskými dary , na základě předem stanoveného rozpočtu pro danou výstavu, schváleného výborem klubu.

3. Druhy výstav

Podle rozsahu a zadávání titulů a čekatelství se výstavy dělí na:

 1.  Klubové: se zadáváním klubových čekatelství,  CAC/ Res.CAC , CAJC, titulů, „Nejlepší štěně“, „Nejlepší dorost“ „Klubový vítěz“,  „Nejlepší mladý jedinec“ ( BOJ) ,“Nejlepší veterán“ (BOV), „Vítěz barvy“ „Vítěz plemene“ (BOB)
 2. Klubové speciální: se zadáváním klubových čekatelství, CAC/Res.CAC , CAJC, titulů, Nejlepší štěně“, „Nejlepší dorost“ „Nejlepší pes / fena“, „Nejlepší mladý jedinec ( BOJ) ,“Nejlepší veterán“ (BOV), „Vítěz barvy“„Vítěz plemene“ (BOB)
 3. Speciální: se zadáváním klubových čekatelství, CAC/Res.CAC, CAJC, , titulů, „Nejlepší štěně“, „Nejlepší dorost“ „Vítěz speciální výstavy“, „Nejlepší mladý jedinec ( BOJ) ,“Nejlepší veterán“ (BOV), „Vítěz barvy“ „Vítěz plemene“ (BOB)

 

4. Výstavní třídy

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy, mimo vypsané soutěže a přehlídky v rámci soutěží

Rozdělení psů do tříd:

 1. třída štěňat 4 – 6 měsíců 
 2.  třída dorostu 6 - 9 měsíců
 3. třída mladých 9 - 18 měsíců
 4. mezitřída 15 - 24 měsíců
 5. třída otevřená od 15 měsíců 
 6.  třída vítězů od 15 měsíců: je přístupná psům a fenám, kteří již získali některý z následujících titulů - klubový vítěz, národní vítěz, klubový šampion, národní šampion, interšampion
 7. třída čestná od 3 let: je přístupná pro držitele titulu klubový šampion, národní šampion některé z členských zemí FCI, nebo pro držitele titulu Interšampion
 8. třída veteránů od 8 let .

5. Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky

 Třída štěňat a dorostu:
● Velmi nadějná: 
● Nadějná:            
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou velmi nadějná či nadějná.

Třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, čestná, veteránů:
● Výborná:            
● Velmi dobrá        
● Dobrá
● Dostatečná
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou Výborná či Velmi dobrá.

6. Tituly a čekatelství zadávané v posuzování:

 1. Nejlepší štěně  - o tento titul soutěží pes a fena držitelé známky Velmi nadějná 1
 2. Nejlepší dorost - o tento titul soutěží pes a fena držitelé známky Velmi nadějná 1
 3. Nejlepší mladý jedinec (BOJ) - o tento titul soutěží - pes a fena – držitelé titulu CAJC,  na výstavách se statutem zadávání titulu Nejlepší mladý jedinec.
 4. Nejlepší veterán (BOV)- o tento titul soutěží - pes a fena – držitelé známky V1,  na výstavách se statutem zadávání titulu Nejlepší veterán.
 5. CAJC ČR - může být udělen - psovi a feně ve třídě mladých podle barevných rázů jedinci se známkou Výborná 1 na výstavě se statutem zadávání titulu CAJC. Přesné zadávání těchto národních titulů určuje výstavní řád ČMKU.
 6. CAC ČR - může být udělen psovi a feně, podle barevných rázů jedinci  se známkou Výborná 1 - v mezitřídě, třídě otevřené nebo vítězů - u výstav se statutem zadávání titulu CAC. Přesné zadávání těchto národních titulů určuje výstavní řád ČMKU.
 7. Res. CAC ČR - může být udělen psovi a feně, podle barevných rázů jedinci se známkou Výborná 2 - v mezitřídě, třídě otevřené nebo vítězů - u výstav se statutem zadávání titulu CAC. Přesné zadávání těchto národních titulů určuje výstavní řád ČMKU.
 8. Čekatel šampiona KCHSK (CC) - může být zadán dle barevných rázů psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě otevřené nebo mezitřídě
 9. Čekatel Grand šampion KCHSK (CC)  - může být zadán psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1, CAC ve třídě vítězů.
 10. Čekatel Čestný šampion KCHSK (CC) - může být zadán dle barevných rázů psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě čestné.
 11. Čekatel šampiona šampionů  KCHSK (CCSS) - může být zadán psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1, CAC, Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy nebo Nejlepší pes / fena dle statutu výstavy
 12. Čekatel Veterán šampion KCHSK (CC) - může být zadán dle barevných rázů psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě veteránů.
 13. Klubový vítěz – o tento titul soutěží držitelé titulu CAC všech barev, - psi a feny zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu Klubový vítěz.
 14. Vítěz speciální výstavy – o tento titul soutěží držitelé titulu CAC všech barev, psi a feny zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu Vítěz speciální výstavy.
 15. Nejlepší pes /fena výstavy – o tento titul soutěží držitelé titulu CAC všech barev, psi a feny zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu Nejlepší pes / fena výstavy.
 16. BOB o tento titul soutěží držitelé titulu Nejlepší mladý jedinec (BOJ), Klubový vítěz (Vítěz speciální výstavy),  (Nejlepší pes/fena výstavy, pes i fena) a nejlepší veterán (BOV) na výstavách se statuty zadávání titulů Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy nebo Nejlepší pes/fena výstavy
 17. Nejlepší čestný pes/fena – o tento titul soutěží na všech klubových výstavách držitelé klubových čekatelství JK psi a feny zvlášť.
 18. Vítěz barvy – o tento titul dle barevných rázů soutěží na všech výstavách držitelé titulu CAJC, CAC, V1 ze třídy veteránů a čestné, psi a feny zvlášť.

Mimo udané tituly je možnost ještě zadávání čestných titulů vypsaných výstavním výborem výstavy .Mimořádné tituly se prodiskutují s výborem klubu. Tyto tituly musí mít předem dané požadavky, i v případě, že se jedná o jednorázové zadání na jedné konkrétní výstavě.

Všechny čekatelství a tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na čekatelství nebo titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.
Případné čekatelství a tituly nejsou nárokové a je možnost je udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

8. Klubové šampionáty zadávané na základě splněných podmínek

Všechny výše uvedené tituly se udělují na základě vyplněné žádosti o přiznání šampionátu JK, která je volně ke stažení na internetových stránkách klubu.

JUNIOR ŠAMPION KCHSK

Podmínky pro získání titulu:

jedincům ve věku 9-18 měsíců minimálně:
- 3x být vítězem ve třídě mladých – získat CAJC ( z toho nejméně 2x na KV nebo SV)
 nebo jedincům ve věku 9-24 měsíců

- 2x být vítězem ve třídě mladých – získat CAJC + 1x v mezitřídě nebo třídě otevřené získat CAC ( z toho nejméně 2x na KV nebo SV)
-  čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích.

K titulu Junior šampion KCHSK se započítávají i adekvátní tituly získané na zahraničních výstavách pořádaných pod záštitou FCI nebo kynologických organizací členských zemí FCI.

Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno king charles spaniel v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které je pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno king charles spaniel Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro udělení Junior šampiona  KCHSK, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno king charles spaniel,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v KCHSK.
 

ŠAMPION KCHSK

Podmínky pro získání titulu:

Bodový limit
pes = 250 bodů + získání ocenění některého z těchto titulů Národní vítěz, Klubový vítěz,  nebo CACIB z mezinárodní výstavy
fena = 200 bodů + získání ocenění některého z těchto titulů Národní vítěz nebo Klubový vítěz, nebo CACIB z mezinárodní výstavy
-  čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích

- získání  známky Výborná 1 CC ve třídě otevřené nebo mezitřídě na dvou výstavách pořádané KCHSK

K titulu Šampion KCHSK se započítávají i adekvátní tituly získané na zahraničních výstavách pořádaných pod záštitou FCI nebo kynologických organizací členských zemí FCI.

Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno king charles spaniel v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno king charles spaniel. Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro udělení Šampiona  KCHSK, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno king charles spaniel,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v KCHSK.
Výstavní ocenění uplatněné pro udělení titulu Šampion KCHSK rovněž nelze uplatnit pro započítání bodů pro získání titulu Grand šampion KCHSK.
Tabulka bodového hodnocení výstavních výsledků:

Výstavní ocenění

Oblastní
Krajská

Národní

Speciální
Klubová

Mezinárodní

Evropská

Světová

Výborný 1

5

6

7

8

10

20

Výborný 2

4

5

6

7

9

19

Výborný 3

3

4

5

6

8

16

Výborný 4

x

3

4

5

7

14

Vítěz třídy

2

x

x

x

x

x

CAJC

x

8

8

9

15

30

Nejlepší mladý jedinec

x

x

10

x

x

x

Oblastní, Krajský vítěz

6

x

x

x

x

x

Národní vítěz

x

12

x

x

x

x

Klubový vítěz(vítěz Speciální výstavy Nejlepší pes/fena)

x

x

14

x

x

x

r.CAC, r.CACA, r.CWC apod.

x

8

10

12

18

35

CAC, CACA, CWC

x

10

12

14

25

50

Res.CACIB

x

x

x

16

30

60

CACIB

x

x

x

18

60

80

Středoevropský vítěz

x

x

x

20

x

x

Evropský vítěz

x

x

x

x

50

x

Světový vítěz

x

x

x

x

x

100

BOB - Vítěz plemene

x

14

16

25

60

120

 

 

GRAND ŠAMPION KCHSK

Podmínky pro získání titulu:

věk od 15. měsíců do 8 let :
titul bude přiznán všem jedincům, kteří

- získali titul Šampion KCHSK

- ve třídě vítězů 3x obdrží V1 CAC a CC – čekatel Grand šampiona KCHSK na klubové  nebo speciální výstavě pořádané KCHSK
- čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích.

Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno king charles spaniel v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno king charles spaniel. Výstavy a výstavní ocenění, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno king charles spaniel,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v KCHSK.

 

GOLDEN ŠAMPION KCHSK

Podmínky pro získání titulu:

- být  Šampion KCHSK a Grand šampion KCHSK
- získání 1x titulu Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy nebo Nejlepší pes / fena dle typu klubové výstavy

- ve třídě šampionů 3x obdrží V1 CAC, CACIB  na mezinárodní výstavě
-  čekatelství musí být zadána nejméně od dvou různých rozhodčích

K titulu Šampion šampionů KCHSK se započítávají i adekvátní tituly získané na zahraničních výstavách pořádaných pod záštitou FCI nebo kynologických organizací členských zemí FCI.

Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno king charles spaniel v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno king charles spaniel. Výstavy a výstavní ocenění, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno king charles spaniel,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v KCHSK.

 

VETERÁN ŠAMPION KCHSK

Podmínky pro získání titulu:

pro jedince starší 8 let :
titul bude přiznán všem jedincům, kteří :

- ve třídě veteránů 3x obdrží V1, z toho 1x  CC čekatel veterán šampiona KCHSK
- čekatelství musí být zadána nejméně od dvou různých rozhodčích.

K titulu Veterán šampion KCHSK se započítávají i adekvátní tituly získané na zahraničních výstavách pořádaných pod záštitou FCI nebo kynologických organizací členských zemí FCI.

Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno king charles spaniel v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno king charles spaniel. Výstavy a výstavní ocenění, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno king charles spaniel,  nelze uplatnit pro započítání udělení ostatních klubových šampionátů v KCHSK.

 

 

ČESTNÝ ŠAMPION KCHSK:

titul bude přiznán jedincům, kteří získali na výstavách  KCHSK:

-  ve třídě čestné 3x V1 CC – čekatel čestného šampiona KCHSK
- čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích ve dvou výstavních sezonách.

Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno king charles  spaniel v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno king charles  spaniel.

9. Soutěže

Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci výstavnictví a k porovnání úrovně chovu plemene. Zpravidla se vypisují tyto soutěže:

 1. Dítě a pes
  Soutěží děti ve věku do 9 let. Hodnotí se předvedení a kontakt dítěte se psem. Soutěžit se může se psem, který byl na dané výstavě posouzen.
 2. Nejlepší vystavovatel
  Hodnotí se předvádění psa, nikoliv kvalita předváděného psa. Soutěžit se může pouze se psem, který byl na dané výstavě posouzen.

  Rozdělení dle věkových kategorií:
  1. skupina: 9 - 12 let (účastnit se může ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.)
  2. skupina: 13 - 17 let (účastnit se může ten, kdo v den konání výstavy dosáhne minimálně věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 18 let.)
  3. skupina: 18 - 39 let (účastnit se může ten, kdo v den konání výstavy dosáhne minimálně věku 18 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 40 let)
  4. skupina: od 40 let (účastnit se může ten, kdo v den konání výstavy dosáhne minimálně věku 40 let a všichni starší 40 let)

 3. Nejlepší pár psů
  Do soutěže může být přihlášen pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jejichž majitelem je tatáž osoba zapsána v PP. Posuzuje se pohlavní výraz a kvalita prezentovaných jedinců.
 4. Chovatelská skupina
  Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince, kteří pocházejí z jeho chovatelské stanice, jsou potomky různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele. Posuzuje se pohlavní výraz, exteriérové kvality a typová vyrovnanost prezentovaných jedinců.
 5. Soutěž o nejlepšího plemeníka
  Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 3 potomky - po alespoň dvou matkách - kteří byli na výstavě posouzeni. Posuzuje se exteriérová kvalita a typová vyrovnanost potomků. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

Případné další soutěže je možné vyhlásit pořadatelem a musí být uvedeny v propozicích výstavy na základě předchozí dohody výboru klubu s výstavním výborem.
Mimo tyto soutěže může KCHSK vyhlásit další jednorázové, krátkodobé či dlouhodobé soutěže. Pokud tak klub učiní, veškeré potřebné informace budou dostupné v klubovém Zpravodaji KCHSK vydaném v roce vypsání soutěže a na internetové prezentaci klubu.

10. Přihlášení psa a podmínky přijetí psa na výstavu

Pes a vystavovatel musí splnit podmínky, které jsou uvedeny v propozicích a výstavním řádu. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. K přihlášce na výstavu musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu hlášeného jedince, případně fotokopie získaných titulů, opravňujících pro vstup do některé z vypsaných tříd. V případě, že tyto tituly nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Uzávěrky přihlášek jsou stanoveny následovně: 

 1.  I. uzávěrka: 5 týdnů před dnem konání výstavy
 2. II.uzávěrka: 2 týdny před dnem konání výstavy

Přihlášku je možné zaslat na adresu uvedenou v propozicích a to:

 1. poštou
 2. e-mailem

Přihlášky musí být odeslány nejpozději do data uvedeného v propozicích jako „2.uzávěrka“, pokud pořadatel ve výjimečných případech dodatečně nedovolí jinak. Výjimečné případy se pak vztahují na všechny opozdilé zájemce o přihlášení bez rozdílu.Úhradu výstavních poplatků je nutné provést složenkou nebo bankovním převodem, a to ve výši uvedené v propozicích výstavy vzhledem k datu 1. nebo 2. uzávěrky.

Úhradu lze provést osobně v den konání výstavy před začátkem posuzování, a to ve výši uvedené v propozicích výstavy vzhledem k datu 1. nebo 2. uzávěrky zaslané přihlášky.

Vystavovatelům, kteří neuhradí za své psy výstavní poplatky nejpozději v den konání výstavy nebude povolena účast na příštích výstavách Japan klubu, dokud neprovedou nápravu.

Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. Toto ustanovení se nevztahuje na speciální výstavy.

 

11. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

 1. Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru.  
 2. Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny ve druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny. Psi, kteří neprošli platným očkováním,
 3. Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
 4. Psi nebezpeční- kousavý a agresivní vůči lidem a psům.
 5. Psi s kupírovanýma ušima

V případě prokázání porušení některého ustanovení hradí náklady spojené s vyšetřením vystavovatel daného jedince.