Náš sponzor

eukanuba.png

genomia_logo_new.png

Jste zde

Domů

Klubové výstavy plemen JAPAN – CHIN a KING CHARLES SPANIEL

Klubové výstavy plemen JAPAN – CHIN a KING CHARLES SPANIEL
 
Z pověření předsedy ČMKU jsem provedl dne 8. Listopadu 2015 kontrolu výše uvedených klubových výstav.
Výstava plemene JAPAN – CHIN byla pořádána k 25. výročí založení klubu a výstava plemene KING CHARLES SPANIL k 5. výročí založení klubu.
Obě výstavy posuzoval zahraniční rozhodčí Andreas Schemel a hlavní rozhodčí byla rozhodčí ČMKU Olina Dolejšová. První výstava proběhla dopoledne s počtem 44 jedinců, druhá odpoledne s počtem 40 jedinců.
U plemene JAPAN – CHIN byla ředitelkou výstavy Jana Váňová.
U plemene KING CHARLES SPNIEL ředitelkou výstavy byla Marcela Hroncová.
Výstavy se uskutečnily v restauraci v Charvátcích u Litoměřic. Prostorný sál, uprostřed rozměrný zelený koberec, po stranách stoly se židlemi a stále ještě dostatek místa pro procházení. Vyvýšené místo pro jedince, kterým bylo uděleno pořadí. Občerstvení zajištěno v přilehlé restauraci, venku dostatek místa pro parkování a venčení psů.
Na výstavě vše probíhalo dle Výstavního řádu, včetně zadávání titulů, propozice i harmonogram výstavy dodržován. Rozhodčí byl k vystavovatelům i vystavovaným jedincům velice příjemný. Rozhodčí, vedoucí kruhu i zapisovatelka byli od ostatních vystavovatelů odděleni, nikdo je z vystavovatelů a ani z pořadatelů nerušil. Byl jsem příjemně překvapen, že jak vedoucí kruhu, tak zapisovatelka byly od jiných plemen a tudíž nebyla snaha též vystavovat vlastní jedince, což někdy je problém. Vítězným psům byly předávány vkusné poháry a věcné ceny.
Z celkové výstavy jsem měl příjemný pocit, že probíhala ve velice přátelské atmosféře, i když se jednalo o dva kluby, což někdy není samozřejmost.
Další příjemný pocit jsem měl, když za mnou chodili samotní vystavovatelé a i organizátoři s poděkováním, že se někdo z představitelů ČMKU přijel podívat i na takto malou výstavu.
 
                                                                                       Miroslav Václavík