Náš sponzor

eukanuba.png

genomia_logo_new.png

Jste zde

Domů » Chov » O plemeni - King Charles Spaniel

Genetické minimum

Genetické minimum

Jen málo tělesných znaků a vlastností jsme nezdědili od svých předků. Každý den a při každé činnosti se setkáváme s dědictvím, které nám prostřednictvím vloh – genů – předaly předchozí generace. Až nás zaráží, co všechno máme „po dědečkovi“, „po babičce“ nebo třeba „po strýčkovi ze čvrtého kolene“! Nejinak je to se všemi živými organizmy, které nás obklopují – květiny, stromy, hmyz, ptáci i zvířata jsou souborem vloh, shromažďovaných po mnoho generací.

Poznáváním vzájemných souvislostí mezi generacemi a způsobem předávání dědičných informací se zabývá složitá a krásná věda – genetika.

Jakmile ovšem toto slovo vypustíme z úst, mezi chovateli, nastane panika – a následně jediná reakce: „nechoďte na mne s něčím tak nesrozumitelným“!

Před nějakým časem jsem studovala genetiku na vysoké škole, skládala z ní zkoušky, ale když jsem opustila svou alma mater, byl můj postoj k nauce o dědičnosti téměř shodný s ostatními pejskaři. Byla pro mne jen nepříjemný a nepoužitelný školní předmět! Jenže na rozdíl od jiných kynologů jsem měla obrovské štěstí. Seznámila jsem se (díky drzosti mládí) s význačným českým kynologem, panem Františkem Horákem, dlouholetým pracovníkem Fyziologického ústavu ČSAV, tvůrcem dvou plemen a velkým znalcem prakticky užité genetiky. Více než dvacet let, až do jeho smrti, jsem byla jeho vděčým žákem a on mne naučil dívat se na genetiku ne jako na nepřítele, ale jako na věrného pomocníka. Díky hovorům s ním jsem se přestala bát vědy, jejíž znalost je nezbytně nutná pro každého – toho jména hodného – chovatele.

V sérii článků bychom vám chtěli přiblížit základní zásady dědičnosti a ukázat vám především její prakticky použitelnou část.

Předpokládáme, že mnozí z vás se s genetikou nikdy nesetkali anebo od ní po prvním kontaktu utekli. Chceme poprosit ty, kteří se genetikou profesionálně zabývají, nebo ji studují, aby omluvili, opomineme-li nejnovější poznatky genetických výzkumů. Neklademe si za úkol vychovat z našich členů všestranně erudované znalce této složité vědy, kterou se dnes genetika stala – chceme jen co nejpopulárnější formou seznámit naši chovatelskou základnu s příčinami některých jevů, se kterými se ve své praxi setkávají.

 

Začneme tedy „od Adama“. 

 

Celý článek